АНО «Содружество народов Евразии»

Департамент молодежной политики Оренбургской области

Информационный портал

ОРЕНМИГРАНТ

Чет элдик жарандардын социалдык
жана маданий адаптациясына жардам
берүү жана аларды Россия социумуна
интеграциялоо

Россия адаптациялоо менен мигранттарга жардам

01

• Орусияга кирүү
• Миграцияга каттоого туруу
• Жумуш үчүн патент

02

• Орусияда иштөө
• Эмгек укуктары

03

• Медициналык жардам
• COVID-19
• ЫМК, ММК

04

• Орусияда билим алуу
• Бала бакча, мектеп
• Орто жана жогорку билим

05

• Убактылуу жашап туруу уруксаты
• Жашап туруу укугу
• Орусия Федерациясынын жарандыгы

06

• Милиция менен чогуу иш алып баруу
• Документтерди текшерүү
• Орусияда жүрүм-турум эрежелери

07

• Орусия Федерациясынын мыйзамдарын бузууга каралган жоопкерчилик