Информационный портал

ОРЕНМИГРАНТ

Чет элдик жарандардын социалдык
жана маданий адаптациясына жардам
берүү жана аларды Россия социумуна
интеграциялоо

Россия адаптациялоо менен мигранттарга жардам

01

• Орусияга кирүү
• Миграцияга каттоого туруу
• Жумуш үчүн патент

02

• Орусияда иштөө
• Эмгек укуктары

03

• Медициналык жардам
• COVID-19
• ЫМК, ММК

04

• Орусияда билим алуу
• Бала бакча, мектеп
• Орто жана жогорку билим

05

• Убактылуу жашап туруу уруксаты
• Жашап туруу укугу
• Орусия Федерациясынын жарандыгы

06

• Милиция менен чогуу иш алып баруу
• Документтерди текшерүү
• Орусияда жүрүм-турум эрежелери

07

• Орусия Федерациясынын мыйзамдарын бузууга каралган жоопкерчилик